German
English
French
Italian
Polish
Russian

Niemiecki Związek Ludowy Opieki
nad Grobami Wojennymi

Krótka prezentacja

Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi jest organizacją humanitarną. Działając na zlecenie rządu federalnego Związek ten poświęca się zadaniom mającym na celu odnajdowanie niemieckich grobów wojennych za granicą, jak i ich utrzymanie oraz pielęgnację. W tym zakresie opiekuje się rodzinami ofiar wojennych, jest doradcą zarówno dla firm państwowych, jak i prywatnych, wspiera współpracę międzynarodową na płaszczyźnie opieki nad grobami wojennymi, a także edukację oraz spotkania młodych ludzi na cmentarzach wojennych.

Związek zrzesza dzisiaj 300 000 aktywnych członków i ofiarodawców jak też ponad milion ofiarodawców okazjonalnych i przyjaciół pracy Związku. Prawie 2/3 działalności Związku finansowane jest ze składek i darów, wpływów z tytułu spadków i zapisów testamentowych, jak i dochodów pochodzących z corocznej kwesty ulicznej. Resztę pokrywają publiczne środki federalne oraz krajów związkowych.

Volksbund- wczesna inicjatywa obywatelska

Ta organizacja użyteczności publicznej została założona 16 grudnia 1919 w celu poszukiwania i pielęgnacji niezliczonych mogił żołnierzy niemieckich z okresu I wojny św. Zadanie to przejął Związek, traktowany jako inicjatywa obywatelska realizowana przez cały naród. Do początku lat trzydziestych udało się mu zbudować wiele cmentarzy wojennych. Od roku 1933 kierownictwo Związku z własnej inicjatywy przyjęło narodowosocjalistyczną ideologię rządu Niemiec. Budowę cmentarzy dla żołnierzy poległych w czasie II wojny św. przejęło Biuro Wehrmachtu ds. Opieki nad Grobami.

Od 1946r. w krótkim czasie Związek założył w Niemczech ponad 400 cmentarzy wojennych. W roku 1954 rząd federalny zlecił Związkowi odnalezienie, zabezpieczenie i pielęgnację grobów żołnierzy niemieckich poza granicami kraju.

Ponad 800 cmentarzy wojennych objętych opieką

W ramach bilateralnych porozumień Związek spełnia swoje zadania w Europie i Afryce Północnej. Pod jego opieką znajdują się obecnie 832 cmentarze wojenne w 46 państwach, na których pochowano ok. 2,8 miliona poległych żołnierzy. Liczne zadania organizacji realizuje kilka tysięcy pracowników honorowych oraz 556 pracowników etatowych.

Po przełomie politycznym w Europie Wschodniej Związek mógł rozpocząć swoją działalność również w państwach dawnego Bloku Wschodniego, gdzie w czasie II wojny św. poległo ok. 3 milionów żołnierzy niemieckich, tj. dwa razy więcej niż pochowanych na cmentarzach wojennych na Zachodzie. Realizacja tego zadania stawia przed Związkiem ogromne trudności: wiele z ponad stu tysięcy mogił bardzo trudno odnaleźć, są zniszczone, zabudowane bądź splądrowane.

Od 1991r. Związek wyremontował lub zbudował 331 cmentarzy z II wojny św. oraz 188 cmentarzy z I wojny św. w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej. Ekshumowano 954.146 szczątków żołnierzy niemieckich, które zostały następnie pochowane na 83 cmentarzach wojennych.

W celu długoterminowego zabezpieczenia swojej działalności w 2001r. Związek założył Fundację „Pamięć i Pokój”.

Pamięć jako projekt edukacyjny

Zakładając i utrzymując te cmentarze Związek pragnie zachować pamięć o ofiarach wojny. Ogromne kwatery i cmentarze wojenne przypominają żyjącym o przeszłości i konfrontują ich ze skutkami wojen i przemocy.

Związek przygotował szeroką ofertę, aby we właściwy sposób informować o cmentarzach wojennych oraz o związanych z nimi tematach i problemach.

Pracownicy działu ds. Opieki nad Grobami udzielają corocznie dokładnie 24 000 odpowiedzi na zapytania o miejsce pochowania zmarłych w obu wojnach światowych oraz pomagają przy wyjaśnianiu losów zaginionych. Na swojej stronie internetowej pod zakładką „Gräbersuche online” Związek udostępnia dane o mogiłach blisko 5 milionów zmarłych w obu wojnach światowych. To źródło informacji jest bezpłatnie dostępne i każdego roku korzysta z niego ponad sto tysięcy osób.

Od 1953r. Związek organizuje w całej Europie międzynarodowe obozy młodzieżowe i warsztaty odbywające się pod hasłem  „Pojednanie ponad Grobami- Praca dla Pokoju”.

Referenci ds. pedagogicznych w poszczególnych oddziałach krajowych współpracują ze szkołami oraz uczelniami wyższymi i realizują projekty na cmentarzach wojennych w kraju i zagranicą.

Polityczne projekty na rzecz Pokoju w całej Europie

W czterech Młodzieżowych Ośrodkach Spotkań utworzonych przez Związek w Holandii, Belgii, Francji i Niemczech grupy młodzieży, ale także kształcących się dorosłych znajdują idealne warunki do pedagogicznych projektów pracy dla Pokoju przeprowadzanych na tamtejszych cmentarzach wojennych. Dokładnie 20 000 młodzieży oraz młodych dorosłych korzysta corocznie z tych ofert.

Posiedzenia i seminaria poświęcone kwestiom kultury upamiętnień w kontekście europejskim, warsztaty dla dorosłych, wycieczki dla rodzin oraz podróże pedagogiczne są dalszymi centralnymi filarami działalności Związku.

Bundeswehra i Zrzeszenie Rezerwistów wpierają Związek poprzez pracę na krajowych i zagranicznych cmentarzach wojennych, na obozach młodzieżowych i uroczystościach upamiętniających, jak też przy zbiórkach  domowych i ulicznych.

Dzień Pamięci Narodowej, który corocznie w listopadzie organizowany jest przez Związek przy szerokim udziale najważniejszych instytucji politycznych, społecznych, jak również i społeczeństwa, jest dniem pamięci i nawoływania do Pokoju.

Patronat nad Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi sprawuje Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Referat Kommunikation
Pressesprecherin
Diane Tempel-Bornett
Tel.: 05 61 - 70 09 - 1 39
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
E-Mail: presse(at)volksbund.de
Internet: www.volksbund.de
Spendenkonto: Commerzbank Kassel
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Spendentelefon: 0561 700 90

Spendenkonto

IBAN:
DE23520400210322299900

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank Kassel