Znajdź miejsce pochówku Twojego krewnego!

Stan 16.08.2021 - Ogółem wpisów 4.827.410


Uwaga: wyniki mogą być niekompletne, ponieważ nie znane jest miejsce urodzenia wszystkich poległych żołnierzy.

Proces gromadzenia danych jeszcze się nie zakończył. W najbliższych latach do bazy danych trafi kolejne ok. 500 000 nazwisk. W przypadku, gdy poszukiwana osoba nie została jeszcze ujęta w bazie danych, możesz wypełnić formularz umożliwiający wszczęcie procedury poszukiwawczej.

Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi dba o pamięć o poległych i innych osobach, które straciły życie w czasie obu wojen światowych oraz ofiarach rządów przemocy. Ta baza danych, która jest powiązana z funkcją listy grobów, ma charakter czysto dokumentacyjny. Wiemy, że poprzez niemiecką politykę i prowadzoną wojnę popełniono niewyobrażalne zbrodnie, zwłaszcza w czasie II wojny światowej. Ofiary wojny i rządów przemocy zasługują na współczucie i pamięć. Śmierć każdego człowieka na wojnie jest przestrogą w sprawie pokoju. Nawet martwi, którzy ponoszą winę, mają prawo do grobu. Dlatego też dokumentujemy w tym miejscu nazwiska wszystkich Niemców, którzy stracili życie podczas wojny. Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi pracuje na rzecz pojednania i porozumienia i angażuje się na rzecz zjednoczonej Europy.

Uwaga dla kronikarzy / badaczy / osób poszukujących spadkobierców

Prosimy zauważyć, że na wyciągach z cmentarnych rejestrów imiennych, o które można wnioskować na szczegółowych stronach, pojawiają się tylko nazwiska i dane dotyczące czasu życia osób poległych na wojnie i zaginionych, informacje o miejscu śmierci/ pierwszej lokalizacji grobu lub miejscu zaginięcia i ewentualnie informacje o obecnej lokalizacji grobu.

Nie są podawane informacje o przebiegu kariery wojskowej, ani o jednostce wojskowej. Wyciągi z rejestrów imiennych są w pierwszej linii przeznaczone dla krewnych osób będących ofiarami wojny i osób zaginionych i są formą ich uczczenia. Wyciągi nie nadają się do tego, by prowadzić na ich podstawie badania. Jeżeli w ramach Państwa prac badawczych pojawiło się pytanie kronikarskie lub związane z poszukiwaniem spadkobierców, prosimy wysłać je na adres: service@volksbund.de.

Przykładowy fragment z książki imienia cmentarza wojennego Rżew w Federacji Rosyjskiej.

Poczekaj chwilę, aż system przetworzy Twoje zapytanie.Możesz przerwać aktualne wyszukiwanie, naciskając klawisz Esc.