German
English
French
Italian
Polish
Russian

Stichting verzorging Duitse oorlogsgraven

Een kort overzicht

Kassel, juli 2020 - De Stichting verzorging Duitse oorlogsgraven is een humanitaire organisatie. Namens de federale regering houdt zij zich bezig met het registreren, behouden en verzorgen van graven van de Duitse oorlogsslachtoffers in het buitenland. De Volksbund begeleidt nabestaanden op het gebied van oorlogsgravenzorg, adviseert publieke en private instanties, is betrokken bij de herinneringscultuur en ondersteunt de internationale samenwerking op het gebied van oorlogsgravenzorg en bevordert de vorming van en het contact met jongeren op de rustplaatsen van de overledenen.

Vandaag de dag heeft de Volksbund 300.000 actieve begunstigers en meer dan een miljoen gelegenheidsdonoren en geïnteresseerden. Met haar bijdragen en donaties,  met inkomsten uit nalatenschappen en legaten en de opbrengst van de jaarlijkse huis- en straatcollectie financiert de Volksbund bijna tweederde van haar werk. De rest wordt gedekt door overheidsmiddelen van de federale en deelstaatregeringen.

Volksbund - een vroeg initiatief vanuit de bevolking

De organisatie tot algemeen nut werd op 16 december 1919 opgericht om de talloze Duitse oorlogsslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op te sporen en hun graven te verzorgen. Deze taak werd overgenomen door de Volksbund, die zichzelf zag als een initiatief dat door het hele volk werd gesteund. Tot het begin van de jaren dertig breidde de Volksbund het aantal met talrijke oorlogsgraven uit. Vanaf 1933 onderwierp de leiding van de Volksbund zich uit eigen beweging aan de 'Gleichschaltung'-politiek van de nationaalsocialistische regering. De aanleg van militaire begraafplaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgevoerd door de grafdienst van de Wehrmacht.

Vanaf 1946 legde de Volksbund in Duitsland in korte tijd meer dan 400 oorlogsbegraafplaatsen aan. In 1954 gaf de federale regering de Volksbund de opdracht om de Duitse soldatengraven in het buitenland te vinden, veilig te stellen en te onderhouden.

Er wordt voor meer dan 800 oorlogsgraven gezorgd

In het kader van bilaterale overeenkomsten vervult de Volksbund zijn taak in Europa en Noord-Afrika. Vandaag de dag verzorgt het 832 oorlogsbegraafplaatsen in 46 staten met ongeveer 2,8 miljoen oorlogsslachtoffers. Vandaag de dag vervullen enkele duizenden vrijwilligers en 556 betaalde medewerkers de vele en gevarieerde taken van de organisatie.

Na de politieke ommekeer in Oost-Europa ging de Volksbund ook aan de slag in de staten van het voormalige Oostblok, waar in de Tweede Wereldoorlog ongeveer drie miljoen Duitse soldaten omkwamen, d.w.z. meer dan twee keer zoveel als er op de oorlogsbegraafplaatsen in het Westen zijn begraven. Deze taak stelt de Volksbund voor enorme problemen: Veel van de meer dan honderdduizend grafplekken zijn moeilijk te vinden, vernield, overbouwd of geplunderd.

Sinds 1991 heeft de Volksbund 331 begraafplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog en 188 locaties uit de Eerste Wereldoorlog in Oost-, Midden- en Zuidoost-Europa gerestaureerd of nieuw aangelegd. 954.146 oorlogsslachtoffers werden herbegraven op 83 oorlogsbegraafplaatsen.

In 2001 heeft de Volksbund de Stichting "Gedenken und Frieden" (Nagedachtenis en Vrede) opgericht om haar werk op lange termijn veilig te stellen.

Herinnering als educatief werk

De Volksbund bewaart de herinnering aan de oorlogsslachtoffers door het aanleggen en onderhouden van de begraafplaatsen. De enorme grafvelden herinneren de levenden aan het verleden en confronteren hen met de gevolgen van oorlog en geweld.

De Volksbund biedt tal van diensten aan om adequaat te informeren over de oorlogsbegraafplaatsen en de bijbehorende onderwerpen en vraagstukken.

Elk jaar beantwoorden de medewerkers van de nabestaandenzorg ongeveer 24.000 vragen over de verblijfplaats van de doden van beide wereldoorlogen en helpen ze het lot van de vermiste personen op te helderen. De Volksbund geeft op haar website ook informatie over de graven van bijna vijf miljoen doden uit de Wereldoorlogen onder de knop "Gräbersuche online" (Graven zoeken online). Deze informatiebron is vrij toegankelijk en wordt jaarlijks door meer dan honderdduizend zoekenden uit de hele wereld gebruikt.

Sinds 1953 organiseert de Volksbund internationale jeugdbijeenkomsten en workcamps in heel Europa onder het motto "Verzoening over de graven heen - werk voor de vrede".

De educatiefunctionarissen van de regionale verenigingen werken samen met scholen en universiteiten en voeren projecten uit op oorlogsbegraafplaatsen in binnen- en buitenland.

Projecten voor vredespolitiek in heel Europa

In de vier jongerenontmoetings- en educatiecentra van de Volksbund in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland vinden jongeren en volwassenen optimale randvoorwaarden voor vredeseducatieprojecten op de oorlogsbegraafplaatsen aldaar. Jaarlijks maken ongeveer 20 000 jongeren en jongvolwassenen gebruik van deze voorzieningen.

Conferenties en seminars over kwesties van de herdenkingscultuur in een Europese context, workcamps voor volwassenen, educatieve uitstapjes en uitstapjes voor nabestaanden zijn verdere centrale pijlers van het educatieve werk van de Volksbund.

De Volksbund wordt door de Bundeswehr en de reservistenvereniging ondersteund door arbeidsinzet op binnen- en buitenlandse oorlogsbegraafplaatsen, bij jeugdbijeenkomsten, bij herdenkingsbijeenkomsten en bij de huis- en straatcollectes.

De 'Volkstrauertag' (Nationale Dag van Rouw), die elk jaar in november door de Volksbund in het hele land wordt georganiseerd en met grote betrokkenheid van de belangrijke politieke en sociale instellingen en de bevolking wordt gehouden, is een gedenkdag en een aansporing voor vrede.

Beschermheer van de Volksbund is bondspresident Frank-Walter Steinmeier.

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Referat Kommunikation
Diane Tempel-Bornett
Pressesprecherin
Tel.: +495 61 - 70 09 - 1 39
Mobil: +491 73 - 8 68 80 67
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
E-Mail: presse(at)volksbund.de
Internet: www.volksbund.de
Bankrekening voor donaties: Commerzbank Kassel
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Spendentelefon: 0561 700 90

Spendenkonto

IBAN:
DE23520400210322299900

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank Kassel